เงินบำนาญ (เงินซุปเปอร์) คือเงินที่คุณเก็บไว้ในระหว่างการทำงานเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ เมื่อถึงเวลาเข้าใช้เงินซุปเปอร์ ให้พิจารณาตัวเลือกเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทางเลือกของคุณอาจส่งผลต่อความสะดวกสบายในชีวิตคุณหลังการเกษียณอายุ

 

การถอนเงินซุปเปอร์

และการจ่ายภาษี

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Cover Story

 


 

เงินบำนาญ (เงินซุปเปอร์) คือเงินที่คุณเก็บไว้ในระหว่างการทำงานเพื่อใช้หลังเกษียณอายุ เมื่อถึงเวลาเข้าใช้เงินซุปเปอร์ ให้พิจารณาตัวเลือกเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ทางเลือกของคุณอาจส่งผลต่อความสะดวกสบายในชีวิตคุณหลังการเกษียณอายุ

 


 

สิ่งที่ต้องพิจารณา:

- คุณสามารถใช้เงินซุปเปอร์ของคุณได้เมื่อใด
- ตัวเลือกการถอนเงินซุปเปอร์
- ภาษีมีผลกับซุปเปอร์ของคุณอย่างไร
- การโยกย้ายหรือการโอนสิทธิประโยชน์จากเงินซุปเปอร์
- คุณสามารถขอคำแนะนำจากหน่วยงานให้คำแนะนำทางการเงินอิสระได้เพื่อช่วยคุณสามารถตัดสินใจว่าคุณจะเข้าใช้เงินซุปเปอร์ได้อย่างไร

 


 

คุณสามารถเข้าถึงซุปเปอร์ของคุณได้เมื่อใด

 


 

สิทธิประโยชน์เงินซุปเปอร์ต้องเป็นไปตามกฎการถอนเงินเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

กฎการเก็บรักษาเงินจะป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงผลประโยชน์จากเงินซุปเปอร์จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุมัติให้ถอนเงิน

 


 

กฎการเก็บรักษาเงิน

 


 

 


 

เงินซุปเปอร์ของคุณอาจมีประเภทผลประโยชน์ต่อไปนี้หนึ่งประเภทขึ้นไป:
ผลประโยชน์ที่ไม่เก็บรักษาแบบไม่จำกัด
- รวมถึงเงินที่ครอบครองโดยผู้ให้บริการเงินซุปเปอร์ (รวมถึงกองทุนเงินซุปเปอร์ บัญชีออมทรัพย์เพื่อการเกษียณและกองทุนเงินฝากที่อนุมัติ) คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาหากกฎของผู้ให้บริการของคุณอนุญาต

 


 

ผลประโยชน์ของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้จนกว่าคุณจะมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการอนุมัติให้ถอนเงิน เงื่อนไขของการอนุมัติให้ถอนเงินครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายเมื่อได้รับอนุญาตให้ถอนเงินผลประโยชน์ บางคนมีข้อจำกัดในรูปแบบของผลประโยชน์ (ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินก้อนหรือเงินกระแสรายได้) หรือจำนวนเงินของผลประโยชน์ที่จ่ายได้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า 'ข้อจำกัดในการจ่ายเงิน

 


 

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุมัติให้ถอนเงินโดยโดยไม่มีการจำกัดการรับผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่เก็บรักษาและผลประโยชน์ที่ไม่เก็บรักษาแบบจำกัดในบัญชีของคุณจะกลายเป็นผลประโยชน์ที่ไม่เก็บรักษาแบบไม่จำกัด

 


 

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่คุณมีในผลประโยชน์ที่ไม่เก็บรักษาแบบจำกัด และไม่จำกัดในรายงานสถานะเงินซุปเปอร์ประจำปีของคุณ

 


 

เงื่อนไขการอนุมัติให้ถอนเงิน
(condition of release)

 


 

กฎหมายเงินซุปเปอร์มีกฎเฉพาะสำหรับเวลาที่คุณสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ของคุณได้ กฏเหล่านี้เรียกว่าเงื่อนไขการอนุมัติให้ถอนเงิน นอกจากนี้หนังสือก่อตั้งทรัสต์หรือกฎการควบคุมของผู้ให้บริการของคุณอาจกำหนดกฎที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินผลประโยชน์

 


 

คุณสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ของคุณได้เมื่อคุณ:

- มีอายุถึงเกณฑ์และเกษียณอายุ     
- มีอายุถึงเกณฑ์และเลือกที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเงินกระแสรายได้เกษียณอายุในขณะที่คุณยังคงทำงานอยู่
- มีอายุ 65 ปี (แม้ว่าคุณจะยังไม่เกษียณอายุ)

 


 

นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ได้ในบางสถานการณ์พิเศษ เช่น:

     - พื้นฐานในเรื่องความเห็นอกเห็นใจ
- ปัญหาทางการเงินที่รุนแรง
- เงื่อนไขทางการแพทย์
- การไร้ความสามารถชั่วคราว
- การไร้ความสามารถถาวร
- ผลประโยชน์เงินซุปเปอร์จากการเสียชีวิต
- เงินซุปเปอร์น้อยกว่า 200 ดอลลาร์
- ผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่ออกจากออสเตรเลีย

 


 

การเข้าถึงเงินซุปเปอร์และรับเงินจาก Centrelink

 


 

หากคุณต้องการใช้เงินซุปเปอร์และรับเงินจาก Centrelink ของคุณ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

- โทรศัพท์ไปที่ Centrelink ที่ 13 23 00
- ดูเว็บไซต์ Department of Human Services

 


 

วิธีการในการเข้าถึงเงินซุปเปอร์แบบผิดกฎหมาย

 


 

โปรดระวังผู้ที่เสนอให้ความช่วยเหลือให้คุณเข้าถึงเงินซุปเปอร์ก่อนเวลาที่คุณเกษียณโดยการโอนเงินไปยังกองทุนซุปเปอร์แบบจัดการด้วยตนเอง วิธีการหลากหลายรูปแบบเหล่านี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีบทลงโทษหนักหากคุณเข้าร่วม

 


 

เกณฑ์อายุ (Preservation age)

 


 

 


 

เกณฑ์อายุคืออายุที่คุณสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ได้หากคุณเกษียณ (หรือสามารถเริ่มเปลี่ยนเป็นเงินกระแสรายได้เพื่อการเกษียณ)

 


 

หากคุณเกิดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 1960 คุณได้มีอายุถึงเกณฑ์ครบ 55 ปีแล้วและคุณสามารถเข้าถึงเงินซุปเปอร์ของคุณได้เมื่อคุณได้รับการอนุมัติให้ถอนเงิน หากคุณเกิดหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 1960 เกณฑ์อายุของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณเกิดเมื่อใด

 

 


 

เกณฑ์อายุ (Preservation age) ไม่เท่ากับอายุเกษียณ (pension age) เงินสูงสุดที่โอนได้ (Transfer balance cap) เงินสูงสุดที่โอนได้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดของเงินซุปเปอร์ที่สามารถโอนเข้าสู่ช่วงเกษียณได้

 

 


 

เกณฑ์อายุ (Preservation age) ไม่เท่ากับอายุเกษียณ (pension age)

 


 

เงินสูงสุดที่โอนได้ (Transfer balance cap)

เงินสูงสุดที่โอนได้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดของเงินซุปเปอร์ที่สามารถโอนเข้าสู่ช่วงเกษียณได้

เงินสูงสุดที่โอนได้กำหนดไว้ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2017–18, 2018–19 และ 2019–20 ตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยปัดเศษลงใกล้ที่สุด 100,000 ดอลลาร์
คุณสามารถเริ่มกระแสรายได้จากเงินซุปเปอร์ได้หลากหลายที่อยู่ในช่วงเกษียณ (retirement phase) อายุตราบเท่าที่คุณยังมีเงินไม่เกินจำนวนเงินสูงสุด กระแสรายได้เงินซุปเปอร์ของคุณทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเกษียณอายุ รวมถึงเมื่อคำนวณจำนวนนี้ โดยไม่เกี่ยวกับจำนวนบัญชีหรือกองทุนที่คุณมีดอกเบี้ยของเงินซุปเปอร์อยู่

 


 

จำนวนของการปรับค่าตามดัชนีราคาที่คุณมีสิทธิ จะได้รับการคำนวณตามสัดส่วนตามจำนวนเงินสูงสุดที่คุณมี หากคุณมีเงินเกินจำนวนสูงสุด คุณจะไม่มีสิทธิในการปรับค่าตามดัชนีราคา

 


 

จะมีการใช้กฎภาษีที่แตกต่างกันหากคุณได้รับกระแสรายได้จากผลกระโยชน์ที่กำหนด ว่า 'กระแสรายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้' เนื่องจากคุณไม่สามารถโอนหรือถอนจำนวนเงินส่วนเกินจากรายได้เหล่านี้ รายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้

 


 

รายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้จะนำไปใช้กับรายได้ที่ได้รับจาก กระแสรายได้ของผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้

 


 

รายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้กำหนดไว้ที่ $ 100,000 สำหรับปีรายได้ปี 2017–18, 2018–19 และ 2019–20 และจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากเป็นไปตามยอดเงินโอนสูงสุดทั่วไปที่มีการปรับค่าตามดัชนีราคา

 


 

รายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้อาจต่ำกว่า $ 100,000 ในบางสถานการณ์รวมถึงหากคุณ:

 


 

- กำลังได้รับกระแสรายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ (capped defined benefit income stream) และอายุไม่ถึง 60 ปีครึ่งปีแรก และเริ่มได้รับสิทธิประโยชน์ในมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับรายได้นั้น

- เริ่มต้นกระแสรายได้ผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ (capped defined benefit income stream) พร้อมมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับครึ่งปีแรก    

- เริ่มได้รับกระแสรายได้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต (death benefit (reversionary) defined benefit income stream) พร้อมมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับครึ่งปีแรก

 


 

 


 

กระแสรายได้ของผลประโยชน์สูงสุดที่กำหนดไว้ จะอยู่ภายใต้กฎภาษีรายได้เพิ่มเติมที่ผู้รับผลประโยชน์มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผลประโยชน์จากการเสียชีวิตซึ่งผู้อยู่ในอุปกรระต้องได้รับจากผู้เสียชีวิตมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 


 

กระแสรายได้ของเงินซุปเปอร์ที่ไม่มีภาระผูกพันหักภาษี ณ ที่จ่ายมาก่อน ขณะนี้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแม้ว่าจำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่ายจะเป็นศูนย์ การเปลี่ยนแปลงยังมีผลกับการชดเชยภาษีที่เกี่ยวข้อง

 


 

 

Related Posts