การอัปเดตเกี่ยวกับ

กฎอิมมิเกรชั่น

หลังการเลือกตั้งของออสเตรเลีย


การเลือกตั้งในออสเตรเลียสิ้นสุดลงและพรรคร่วมรัฐบาลจะดำรงตำแหน่งในอีกสามปีข้างหน้า แต่ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง

 

การอัปเดตเกี่ยวกับกฎอิมมิเกรชั่น

หลังการเลือกตั้งของออสเตรเลีย

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Visa

 


 

พรรคผสมกลับมาสู่อำนาจอีกครั้ง และต่อไปนี้คือการอัปเดตเกี่ยวกับกฏอิมมิเกรชั่นของออสเตรเลีย:

 


 

• วีซ่า Regional visas

 


 

รัฐบาลจะเริ่มออกวีซ่า Subclass 491 Skilled Work Regional Provisional Visa ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เช่นเดียวกับ วีซ่าสำหรับผู้มีทักษะที่นายจ้างสปอนเซอร์ประเภท Subclass 494 Skilled Employer Sponsored Visa โดยรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับผู้ย้ายถิ่นที่เลือกเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาคของออสเตรเลีย

 


 

DAMA

Designated Area Migration Agreement
-ข้อตกลงการสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปตามพื้นที่ที่กำหนด

 


 

รัฐบาลชุดใหม่เริ่มดำเนินการข้อตกลงการสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปตามพื้นที่ที่กำหนดเพิ่มเติม โดยข้อตกลง DAMAs ได้ช่วยจัดการปัญหาด้านการขาดคนงานที่มีทักษะสำหรับธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ในภูมิภาค และมีเส้นทางการยื่นขอ PR สำหรับผู้อพยพ ซึ่งข้อตกลง DAMAs ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าเส้นทางมาตรฐานการสปอนเซอร์ทางธุรกิจ

 


 

สภาหอการค้าแห่งเมืองแครนส์ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์กำลังเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลง DAMA ใหม่ โดยน่าจะมีการประกาศข้อตกลง DAMA ใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

 


 

ข้อตกลง DAMAs สองชุดจะมีผลบังคับใช้ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ดังนี้:

 

• ข้อตกลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของรัฐอะดีเลด
• ข้อตกลงแรงงานภูมิภาคภาคใต้ของออสเตรเลีย
• การปฏิเสธการขอสปอนเซอร์ - Subclass 457 และ Subclass 482 (การขาดแคลนผู้มีทักษะชั่วคราว)

 


 

ข้อมูลบางส่วนได้รับการเผยแพร่ภายใต้กฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งแสดงผลการขอวีซ่าของ Subclass 457 และ 482 โดยมีการเปิดเผยผลลัพธ์เหล่านี้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 และ 31 มกราคม 2019 มีการปฏิเสธวีซ่าเกือบ 10% โดยมีการเพิกถอนวีซ่า 7% ตามข่าว SBS

 


 

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Manager) เป็นอาชีพที่มีการถูกปฏิเสธวีซ่าสูงสุดที่ 47% ผู้ให้การบำบัดรักษาด้วยการนวด (massage therapists) ที่ 40% และผู้ดูแลเว็บ (Web Administrator) ที่ 32% ซึ่งเป็นอาชีพอื่นที่ถูกปฏิเสธวีซ่ามากที่สุด
• การไต่สวนของรัฐบาลเกี่ยวกับวีซ่าทักษะขาดแคลนประเภทชั่วคราว คณะกรรมการอ้างอิงกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ( Legal and Constitutional Affairs References Committee) ได้ออกรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2019 รายงานประเมินประสิทธิผลของวีซ่า TSS สำหรับการแก้ไขปัญหาช่องว่างฝีมือแรงงานในประเทศออสเตรเลีย คณะกรรมการได้ทำคำแนะนำด้านล่าง • เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำควรเพิ่มขึ้นเป็น $ 62,000 ต่อปี


• ทบทวนและอัปเดตนโยบายสุขภาพเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นชั่วคราวไม่ถูกปฏิเสธวีซ่าในเรื่องของสุขภาพ
• รัฐบาลควรเผยแพร่เหตุผลสำหรับการเพิ่มเติมและการยกเลิกอาชีพใน SOL เพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
• ควรมีข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการทดสอบตลาดแรงงาน นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบใบอนุญาตและการประเมินทักษะให้มากขึ้น
• การให้การรับรองผ่านการลงทุนที่สำคัญ

 


 

รัฐบาลได้ประกาศข้อมูลใหม่สำหรับการที่จะเป็นสปอนเซอร์สำหรับวีซ่า TSS ธุรกิจจะต้องแสดงการลงทุนอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์ แต่สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้มีการลงทุนมาก แต่สามารถสร้างการจ้างงานได้ รัฐบาลก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 


 

การอัปเดตวีซ่าประเภททักษะแบบอิสระของออสเตรเลีย (Australia Skill Select) สำหรับเดือนพฤษภาคม 2019

 


 

ออสเตรเลียดำเนินการดหมายเชิญที่ทางอิมมิเกรชั่นส่งให้กับผู้ที่ยื่น EOI (Expression of Interest) เข้าไปในระบบ SkillSelect เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ด้วยการประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีทักษะล่าสุด มีจดหมายเชิญเพียง 100 ฉบับเท่านั้นที่ออกให้ภายใต้ซับคลาส 189 วีซ่า นอกจากนี้ยังมีการออกจดหมายเชิญอีก 10 ฉบับสำหรับ Subclass 489 Visa ซึ่งออกโดย SBS News

 


 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนสำหรับการประกอบอาชีพตามสัดส่วน คะแนนขั้นต่ำสำหรับการประกอบอาชีพตามวีซ่าประเภท Subclass 189 Visa ยังคงอยู่ที่ 80 คะแนน

 


 

คะแนนสำหรับวีซ่าผู้อุปถัมภ์ Subclass 489 ได้เพิ่มเป็น 85 คะแนน และในปัจจุบันเวลารอจดหมายเชิญอยู่ที่ 1 เดือน

 


 

อาชีพตามสัดส่วนถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่มีความต้องการมากกว่าจำนวนวีซ่าที่มีอยู่ ดังนั้นอาชีพเหล่านี้ต้องใช้คะแนนสูงกว่าอาชีพอื่น

 


 

ข้อมูลด้านล่างคือคะแนน Skill Select สำหรับเดือนพฤษภาคม

 

 


 

ทุกคนคาดว่าเดือนมิถุนายนสถานการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามโควต้าสำหรับ Subclass 189 จะมีการรีเซ็ตในวันที่ 1 กรกฎาคม เมื่อมีโควตาใหม่ น่าจะมีโอกาสสูงในการออกจดหมายเชิญมากขึ้น

 


 

ออสเตรเลียเพิ่มอาชีพใหม่ลงในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย Skilled Occupation List)

 


 

ขณะนี้ออสเตรเลียมีอาชีพเพิ่มขึ้น 36 รายการในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอาชีพก่อนหน้านี้ มีการเพิ่มอาชีพใหม่ 32 รายการในรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการ (Skilled Occupation List)

 


 

อาชีพเฉพาะทางในออสเตรเลียเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง ประเทศออสเตรเลียกำลังมองหาผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรในภาคนี้มากขึ้น นอกจากนี้ยังยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาคเหล่านี้ในอนาคต การรวมถึงอาชีพอื่น ๆ เช่น นักพฤกษศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักโลหะวิทยาก็หมายความว่าคนที่มีทักษะสูงเป็นที่ต้องการในประเทศออสเตรเลีย

 


 

นาย David Coleman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า รัฐบาลออสเตรเลีย มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขช่องว่างทักษะในออสเตรเลียตามข่าว SBS

 


 

อาชีพใหม่ที่ถูกเพิ่มในรายการอาชีพรวมที่เป็นที่ต้องการ Combined Skilled Occupation List

1. Horse Trainer
2. Software and Applications Programmer nec
3. Multimedia Specialist
4. University Lecturer
5. Natural and Physical Science Professionals nec
6. Meteorologist
7. Metallurgist
8. Conservator
9. Life Scientist nec
10. Zoologist
11. Microbiologist
12. Marine Biologist
13. Botanist
14. Biotechnologist
15. Biochemist
16. Life Scientist (General)
17. Hydrogeologist
18. Geophysicist
19. Environmental Scientist nec
20. Environmental Research Scientist
21. Environmental Consultant
22. Food Technologist
23. Chemist
24. Engineering Professionals nec
25. Petroleum Engineer
26. Mining Engineer (excluding Petroleum)
27. Economist
28. Statistician
29. Environmental Manager
30. Musician (Instrumental)

 


 

อาชีพที่เพิ่มในรายชื่ออาชีพที่เป็นที่ต้องการในภูมิภาค ( Regional Occupation List)

1. Goat Farmer
2. Deer Farmer

 


 

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

 


 

กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศเพิ่มขึ้นค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซ่า 5.4% ตามที่วางแผนไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับการสมัครวีซ่าเกือบทุกประเภท (วีซ่านักท่องเที่ยว SC600 Visitor visas ไม่ได้รับผลกระทบ) ที่ยื่นในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

 


 

ค่าธรรมเนียมโดยประมาณตามการเพิ่มค่าธรรมเนียมของประเภทวีซ่าทั่วไปมีดังนี้:

 

 


 

ผู้สมัครยื่นขอวีซ่าพ่อแม่ที่ต้องลงทุนสมทบจะมีความยินดีมากที่จะได้ทราบว่าจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าครั้งที่สอง (ปัจจุบันมีค่าธรรมเนียม $ 43,600 ต่อคน)

 


 

 

Related Posts