3 วีซ่า ทางเลือกใหม่

เริ่มใช้ 16 พ.ย. นี้


เมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวีซ่าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภูมิภาคห่างไกล โดยมี มีวีซ่า Skilled Regional Provisional Visa ชนิดใหม่ (วีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ทำงานในเขตห่างไกล) subclass 494 และ 491

 

3 วีซ่า ทางเลือกใหม่

เริ่มใช้ 16 พ.ย. นี้

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Visa

 


 

เมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวีซ่าเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ภูมิภาคห่างไกล โดยมี มีวีซ่า Skilled Regional Provisional Visa ชนิดใหม่ (วีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ทำงานในเขตห่างไกล) subclass 494 และ 491

 


 

วีซ่าประเภท Provisional (Skilled Regional) ใหม่ subclass 494 และ Subclass 491 จะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายนปีนี้ วีซ่าถาวรประเภทใหม่ (ในระดับภูมิภาคสำหรับผู้มีทักษะ) Subclass 191 วีซ่าจะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 วีซ่าสำหรับภูมิภาคเหล่านี้จะช่วยนำมาใช้กับแรงงานจากต่างชาติที่มีทักษะสามารถตั้งถิ่นฐานได้ทุกที่ในออสเตรเลียยกเว้นซิดนีย์เมลเบิร์น เพิร์ธ บริสเบนและโกลด์โคสต์

 


 

 รัฐบาลได้เปิดตัววีซ่าใหม่เหล่านี้เพื่อนำมาใช้แทนวีซ่า Regional Sponsored Migration Scheme (Subclass 187) และวีซ่า Skilled Regional (ชั่วคราว) (ซับคลาส 489)

 


 

1.วีซ่า Provisional Regional

– Subclass 494 Visa

 


 

วีซ่า Provisional (Subclass 494) (Skilled Regional) Employer-Sponsored ซึ่งเป็นวีซ่าที่ได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้างจะช่วยให้นายจ้างในภูมิภาคสามารถจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะผ่านข้อตกลงระหว่างสปอนเซอร์และลูกจ้าง วีซ่าใหม่นี้จะถูกนำใช้แทนวีซ่า Subclass 187

 


 

จำนวนวีซ่า Skilled Employer-Sponsored Regional visa ที่รับได้สำหรับวีซ่าที่มีการสปอนเซอร์จากนายจ้างจะเพิ่มขึ้นจาก 6,000 ราย เป็น 9,000 ราย ขณะที่จำนวนวีซ่าที่สปอนเซอร์โดยรัฐและทอริเทอรี่จะเพิ่มขึ้นจาก 8,500 รายเป็น 14,000 ราย เมื่อสมัครขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการดำเนินการ เช่นเดียวกับการเข้าถึงการคัดเลือกอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้น

 


 

2. วีซ่า Provisional Regional

– Subclass 491

 


 

วีซ่า Provisional (Subclass 491) (Skilled Regional) เป็นวีซ่าอิสระที่มีการทดสอบคะแนนสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการสปอนเซอร์จากสมาชิกในครอบครัว หน่วยงานของรัฐหรือเทอริทอรี่และอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคที่กำหนดวีซ่า Subclass 491 ใหม่นี้จะใช้แทนวีซ่า Skilled Regional (ชั่วคราว) (Subclass 489) ซึ่งเป็นวีซ่ายอดนิยมในหมู่แรงงานฝีมือที่ต้องการย้ายไปยังภูมิภาคออสเตรเลีย

 


 

ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะต้องทำงานนอกเมืองใหญ่ ๆ และจะถูกยกเลิกวีซ่าและสิทธิ์ในการตั้งรกรากในออสเตรเลียหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ การแก้ไขดังกล่าวได้นำระบบคะแนนที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับวีซ่า Subclass 491 มาใช้รวมถึงวีซ่า General Skilled Migration การเปลี่ยนแปลงใหม่มีการระบุไว้ด้านล่าง

 


 

• 10 คะแนน - สำหรับผู้สมัครที่มีคู่สมรส / คู่ที่อยู่แบบ de-facto ที่มีทักษะ

• 15 คะแนน - สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐหรือเทอริทอรี่หรือได้รับการสปอนเซอร์จากสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคออสเตรเลีย

• 10 คะแนน - สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ STEM

• 10 คะแนน - สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคู่สมรส / ความสัมพันธ์แบบ defacto

• 5 คะแนน - คู่สมรส / คู่ชีวิตที่พูดภาษาอังกฤษได้ชำนาญ

 


 

วีซ่าถาวร (Subclass 191) (ภูมิภาคสำหรับผู้ที่มีทักษะ) จะนำมาใช้สำหรับแรงงานที่มีทักษะซึ่งอาศัยและทำงานในออสเตรเลียเป็นเวลาสามปี โดยใช้วีซ่า Provisional Regional แบบใหม่ วีซ่า Permanent Regional แบบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022

 


 

กฏระเบียบที่มีการแก้ไขสำหรับการย้ายถิ่นฐาน (วีซ่าระดับภูมิภาคสำหรับผู้ที่มีทักษะแบบใหม่ New Skilled Regional Visas) 2019 ได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครวีซ่า Subclass 191 ผู้สมัครหลักจะต้อง

 


 

• ถือวีซ่า Regional Provisional visa ที่ถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า Subclass 191

• รับรายได้ขั้นต่ำสามปีสำหรับวีซ่า Regional Provisional ที่ถูกต้อง

• ปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับวีซ่า Regional Provisional รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองสัญชาติและวัฒนธรรม นาย David Coleman กล่าว visa วีซ่า subclass 191 แบบใหม่มีข้อกำหนดที่ซ้ำกับของเดิมที่มีอยู่

 


 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเพิ่มขึ้น

 


 

กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VAC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จะมีผลบังคับใช้กับการสมัครที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ในเกือบทุก subclass วีซ่า

 


 

 


 

ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครวีซ่าครั้งที่สองสำหรับวีซ่า Contributory Parent (143 วีซ่า) จะยังคงเหมือนเดิม ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว subclass 600 จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเดือนกรกฎาคม

 


 

 

Related Posts