วีซ่าอัปเดต

Skill Regional Visa และ

Working Holiday Visa


รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีวีซ่าแบบใหม่อีก  2  ประเภท สำหรับคนที่สนใจไปทำงาน ไปใช้ชีวิตอยู่ในเขตเมืองรอบนอก (Regional Australia) คาดว่าจะเริ่มใช้ November 2019   โดยมีเงื่อนไขดึงดูดใจสำหรับวีซ่าใหม่นี้คือ เป็นวีซ่าชั่วคราวที่สามารถต่อยอดไปเป็นพีอาร์ได้

 

วีซ่าอัปเดต

Skill Regional Visa และ

Working Holiday Visa

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Visa

 


 

การอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับผู้สนใจทำงานในเขตเมืองรอบนอก Regional Australia และโครงการ Working Holiday Visa

 


 

รัฐบาลได้ประกาศว่าจะมีวีซ่าแบบใหม่อีก  2  ประเภท สำหรับคนที่สนใจไปทำงาน ไปใช้ชีวิตอยู่ในเขตเมืองรอบนอก (Regional Australia) คาดว่าจะเริ่มใช้ November 2019   โดยมีเงื่อนไขดึงดูดใจสำหรับวีซ่าใหม่นี้คือ เป็นวีซ่าชั่วคราวที่สามารถต่อยอดไปเป็นพีอาร์ได้

 


 

ในการเปิดตัววีซ่าประเภทใหม่สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานในเขตเมืองรอบนอก Skilled Regional visas ในเดือนพฤศจิกายน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ดำเนินการสำหรับวีซ่าประเภท 491 และ 494 และการเตรียมการสำหรับวีซ่า Subclass 489 และ RSMS

 


 

กำหนดการยื่นใบสมัคร

 

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองได้ระบุวันสุดท้ายของการเชิญเข้าร่วมในวีซ่า Subclass 489 Skilled Regional (Provisional) Visa คือ วันที่ 10 กันยายน 2562 ดังนั้นวันสุดท้ายที่จะยื่นใบสมัครตามคำเชิญคือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2019

 


 

วันสุดท้ายในการยื่นวีซ่าหรือเสนอชื่อเข้าร่วมในโครงการ Skilled Migration Scheme จะเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน การเสนอชื่อในโครงการ RSMS โดยตรงที่ยังไม่ได้ข้อสรุปภายใน 16 พฤศจิกายนจะถูกเพิกถอนจากระบบโดยอัตโนมัติเว้นแต่จะมีการยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องตามมา

 


 

วีซ่าทำงานแบบมีนายจ้างสปอนเซอร์ในเขตเมืองรอบนอก หรือ regional area RSMS จะยังคงเปิดให้ผู้ถือวีซ่า 457 ที่มีสิทธิ์ผ่านบทบัญญัติ 'grandfathering' provisions และผู้ที่ถือหรือเคยยื่นขอวีซ่า 482 ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2019

 


 

อย่างไรก็ดี ผู้ยื่นสมัครขอวีซ่าในโครงการที่นายจ้างสปอนเซอร์ (Subclass 186 Employer Nomination Scheme (ENS)) จะไม่ได้รับผลการทบใดจากการเปลี่ยนแปลงนี้

 


 

ความหมายของเขตเมืองรอบนอกของออสเตรเลีย

 

ำจำกัดความของ 'เขตเมืองรอบนอกออสเตรเลีย ' คือพื้นที่ที่ไม่ใช่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน โกลด์โคสต์และเพิร์ท หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองจะให้รายชื่อของรหัสไปรษณีย์เพื่อช่วยให้ผู้สมัครใช้พิจารณาว่าพื้นที่อยู่ในพื้นที่มหานครหรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดการยื่นสมัครในเขตเมืองรอบนอกหรือไม่

 


 

วีซ่า Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) visa

 

ีซ่านี้จะถูกนำมาใช้แทนวีซ่า subslass 489 ซึ่งจะเป็นวีซ่าที่ผู้สมัครจะต้องได้รับการสปอนเซอร์จากทางรัฐหรือเขตปกครองนั้น ๆ ให้ทำงานในเขตภูมิภาคนั้น ซึ่งก็จะต้องเป็นอาชีพที่อยู่ในลิสต์ที่ทางรัฐหรือเขตปกครองนั้น ๆ ต้องการ โดยสามารถยื่นแสดงความสนใจสำหรับวีซ่านี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 และทางรัฐหรือเขตปกครองนั้น ๆ ก็จะสามารถเสนอชื่อและเชิญผู้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

วีซ่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่วีซ่า Subclass 489 โดยมีเส้นทางของการสปอนเซอร์โดยรัฐหรือเขตปกครองและครอบครัว โดยวีซ่านี้จะมีอายุ 5 ปี ซึ่งมีเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนหนึ่งรวมถึงข้อกำหนดสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวในการอยู่อาศัยทำงานและศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ที่กำหนดและแจ้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใน 14 วัน หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองยังสามารถขอให้ผู้ถือวีซ่าแสดงหลักฐานของกิจกรรมของพวกเขาหรือเข้าร่วมสัมภาษณ์ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อาจนำไปสู่การยกเลิกวีซ่าและ / หรืออาจไม่สามารถยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้

 


 

วีซ่า Subclass 494: Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional)

 

วีซ่านี้จะมาแทนที่ subclass 187 Regional Sponsored Migration Scheme หรือ RSMS ที่ผู้สมัครจะทำวีซ่านี้ได้ก็ต่อเมื่อมีนายจ้างสปอนเซอร์ให้ทำงานในอาชีพที่เป็นที่ต้องการในภูมิภาคนั้นๆ

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า Subclass 494 สะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนการขอวีซ่า TSS เนื่องจากต้องมีสปอนเซอร์ด้านธุรกิจ (หรือข้อตกลงด้านแรงงาน) และการเสนอชื่ออาจได้รับการอนุมัติหรือส่งก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าได้

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 ธุรกิจที่มี SBS ปัจจุบันจะสามารถใช้สปอนเซอร์ปัจจุบันเพื่อเสนอชื่อพนักงานและยื่นขอ วีซ่าประเภท subclass 494 ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอชื่อจะต้องมีหลักฐานว่าผ่านการทดสอบจากตลาดแรงงานเช่นเดียวกับคำแนะนำจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองในระดับภูมิภาคยืนยันว่าอัตราตลาดเป็นที่ยอมรับสำหรับพื้นที่ท้องถิ่น ผู้สมัครจะต้องมีอายุน้อยกว่า 45 ปีและมีการประเมินทักษะที่ประสบความสำเร็จในเวลาที่ยื่น

เมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว วีซ่าจะมีอายุ 5 ปีโดยมีเงื่อนไขการปฏิบัติตามภูมิภาคเช่นเดียวกับวีซ่า 491 ผู้ถือยังมีสิทธิ์ได้รับ Medicare ด้วย ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพส่วนตัว

ผู้ถือวีซ่าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดในการทำงานเช่นเดียวกับวีซ่า TSS โดยที่พวกเขาสามารถทำงานให้กับนายจ้างที่ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้น หากการจ้างงานยุติลง ผู้ถือมีเวลา 90 วันในการหาสปอนเซอร์รายใหม่หรือเดินทางออกจากออสเตรเลีย

 


 

เส้นทางสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร

 

ผู้ย้ายถิ่นฐานที่ถือวีซ่า Subclass 491 หรือ 494 ต้องอยู่ในวีซ่าเหล่านี้ในพื้นที่ภูมิภาคอย่างน้อย 3 ปีก่อนที่จะได้รับการพิจารณาวีซ่าประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงใบสมัครสำหรับวีซ่า GSM อื่น ๆ (189, 190), วีซ่าประเภทที่นายจ้างสปอนเซอร์และวีซ่าธุรกิจ นอกจากนี้ผู้สมัครจะไม่สามารถยื่นสมัครวีซ่าคู่ครองจนกว่าจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการพำนัก 3 ปี

เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าประเภท Subclass 191 ถิ่นที่อยู่ถาวร (Skilled Regional) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติการอยู่อาศัย 3 ปีพร้อมด้วยหลักฐานว่าได้รับรายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีเป็นเวลาสามปีในฐานะผู้ถือวีซ่าชั่วคราวระดับภูมิภาค รัฐบาลจะระบุจำนวนเงินในภายหลัง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่า 491 หรือ 494

 


 

แก้ไขการทดสอบคะแนน GSM

การทดสอบคะแนน GSM ปัจจุบันจะได้รับการอัปเดตในวันที่ 16 พฤศจิกายน โดยจะให้คะแนนเพิ่มเติมแก่ผู้สมัครวีซ่าดังนี้

• การเสนอชื่อโดยรัฐบาลของรัฐหรือเขตการปกครองหรือการสปอนเซอร์จากสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ออาศัยและทำงานในพื้นที่ที่กำหนด / ที่กำหนด - 15 คะแนน (ปัจจุบัน 10)
• ปริญญาโทโดยการวิจัยหรือปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียอย่างน้อยสองปีการศึกษาในสาขา STEM ที่เกี่ยวข้อง - 10 คะแนน (ปัจจุบัน 5)
• คุณสมบัติทักษะคู่ครอง - 10 คะแนน (ปัจจุบัน5)
• คู่ครองที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ แต่ไม่มีสิทธิ์ในคะแนแน Partner skill qualifications - 5 คะแนน (ปัจจุบันไม่มีคะแนน)
• ผู้สมัครคนเดียว (ไม่มีคู่ครอง) - 10 คะแนน (ปัจจุบันไม่มีคะแนน)

 


 

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดบางประการในโครงการ Working Holiday Visa ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

 


 

Work and Holiday คือโครงการแลกเปลี่ยนที่สนับสนุนให้เยาวชนได้ออกไปเรียนคอร์สระยะสั้น ทำงานชั่วคราว และท่องเที่ยว เพื่อเปิดโลกทัศน์ หาประสบการณ์ชีวิต โดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองได้นำการเปลี่ยนแปลงบางประการในโครงการ Work and Holiday วีซ่า Subclass 417 และ Subclass 462 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ขยายการเข้าถึงโครงการโดยรวมประเทศต่าง ๆ และลดข้อกำหนดด้านเอกสาร โดยมีการเพิ่มปีที่สามของประเภท 417 และ 462 วีซ่าที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการ สรุปได้ดังนี้

 


 

ประเทศใหม่

 

ผู้ถือหนังสือเดินทางจากกรีซและเอกวาดอร์ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 30 ปี สามารถสมัครวีซ่า Subclass 462 Work & Holiday Maker ได้ ผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 ปีและต้องแสดงหนังสือรับรองจากรัฐบาลของตนรวมถึงหลักฐานภาษาอังกฤษ

 


 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ

 

ผู้ถือหนังสือเดินทางฝรั่งเศสสามารถสมัคร Subclass 417 Working Holiday Maker ได้จนถึงวันก่อนที่จะอายุ 35 ปี โดยมีการเพิ่มฝรั่งเศส ไอร์แลนด์และแคนาดาในรายชื่อประเทศพร้อมอายุที่สูงขึ้นสำหรับผู้สมัคร

 


 

เอกสารน้อยลง

 

ผู้สมัครจากออสเตรีย โปรตุเกสและสเปนไม่จำเป็นต้องส่งจดหมายจากรัฐบาลที่สนับสนุนการสมัครวีซ่า Subclass 462 Work & Holiday Maker อีกต่อไป ขณะนี้มีการยื่นขอทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สมัครจากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ตุรกีและเวียดนาม

 


 

วีซ่าปีที่สาม

 

ในขณะนี้สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าปีที่สามโดยมีงานในภูมิภาคเพิ่มเติมอีก 6 เดือนในขณะที่ผู้สมัครเป็นผู้ถือวีซ่า 417 หรือ 462 ตัวที่สอง

 


 

 

Related Posts