พร้อมรับมือกันหรือยัง พฤศจิกายน 2019 นี้

กฏอิมมิเกรชั่นกำลังจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง


เดือนพฤศจิกายน 2019 นี้ กฏอิมมิเกรชั่นจะมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหลายคนที่ต้องการจะยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่นี่ หลังจากที่หลายคนได้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบของอิมมิเกรชั่นประเทศออสเตรเลียหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ไปแล้ว

 

พร้อมรับมือกันหรือยัง พฤศจิกายน 2019 นี้

กฏอิมมิเกรชั่นกำลังจะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Visa

 


 

เดือนพฤศจิกายน 2019 นี้ กฏอิมมิเกรชั่นจะมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหลายคนที่ต้องการจะยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่นี่ หลังจากที่หลายคนได้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบของอิมมิเกรชั่นประเทศออสเตรเลียหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ไปแล้ว

 

สำหรับวันที 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบมากมาย เช่น วีซ่า Australian Skilled (GSM) วีซ่าที่นายจ้างสปอนเซอร์ (ENS) และโปรแกรม วีซ่าสำหรับครอบครัว (Family Visa) หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตข้อมูลของอิมมิเกรชั่นในปี 2019 โปรดข้าชมหน้าเว็บของอิมมิเกรชั่นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด

 


 

ในการเตรียมการเปิดตัววีซ่าเขตภูมิภาค (Regional Provisional visa) ใหม่แบบชั่วคราวสำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แผนกตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าประเภท 491 และ 494 และการเตรียมการเปลี่ยนสำหรับการเปลี่ยนผ่านสำหรับวีซ่า Subclass 489 และ RSMS 187

 


 

วีซ่าเขตภูมิภาค (Regional Provisional visa)

 


 

แบบชั่วคราวพร้อมเส้นทางสู่วีซ่าผู้มีถิ่นพำนักถาวร

 

รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเขตภูมิภาค (Regional Provisional visa) แบบชั่วคราว 2 ประเภท ซึ่งกระทรวงจำนำมาใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2019 นี้ วีซ่า subclass 489 จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เป็นต้นไป กระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียประกาศว่า วันสุดท้ายสำหรับรัฐและเขตการปกครองต่าง ๆ ในการเสนอตำแหน่งงานและออกจดหมายเชิญสำหรับผู้สมัครวีซ่า subclass 489 จะเป็นวันที่ 10 กันยายน 2019 โดยบางรัฐกำลังปิดรับสำหรับโครงการเสนอตำแหน่งงานโดยรัฐในเขตภูมิภาคสำหรับผู้มีทักษะความเชี่ยวชาญ subclass 489 สำหรับข้อมูลต่อไปนี้เป็นประกาศสถานะล่าสุดสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า Skilled Worker Regional (ชั่วคราว 491) ใหม่ ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 และจะนำมาใช้แทนที่วีซ่า 489

 


 

วีซ่าเขตภูมิภาค (ชั่วคราว) ใหม่สองรายการคือ:

 

• วีซ่า Subclass 491 Skilled Work Regional (Provisional) visa: จะถูกนำมาใช้แทนที่วีซ่า 489 ปัจจุบันและจะเริ่มนำมาใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 โดยวีซ่านี้มีการจัดสรรให้กับผู้สมัครจำนวน 14,000 รายต่อปี นี่คือวีซ่าสำหรับผู้ที่มีทักษะ (โดยต้องผ่านการทดสอบคะแนน) ซึ่งต้องได้รับการเสนอตำแหน่งงานจากรัฐบาลของรัฐหรือการสปอนเซอร์จากสมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งตั้งรกรากอยู่ในเขตภูมิภาคที่กำหนด การจำกัด อายุของวีซ่าประเภทนี้คือ ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี และคุณต้องมีการประเมินทักษะในเชิงบวก

• วีซ่า Subclass 494 Skilled Employer Sponsored: วีซ่า Subclass 494 สำหรับผู้สมัครที่มีทักษะได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้าง: แทนที่วีซ่า 187 (RSMS) ในปัจจุบัน และวีซ่านี้จะเริ่มนำมาใช้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2019 โดยวีซ่านี้มีให้ผู้สมัครจำนวน 9,000 รายต่อปี โดยผู้สมัครต้องได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้างและจะต้องมีงานในตำแหน่งนั้นมาแล้ว 5 ปี โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ AMSR ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีการประเมินทักษะที่เหมาะสมและการจ้างงานที่มีทักษะอย่างน้อย 3 ปี (ยกเว้นได้รับการยกเว้น)

• วีซ่า Subclass 191 Permanent Residence (Skilled Regional):  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวีซ่าผู้มีถิ่นพำนักถาวร (จะเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022) ผู้สมัครจะต้องถือวีซ่าประเภท subclass 491 หรือ 494 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่านั้นและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านรายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษี

 


 

วีซ่าพิเศษ 1 ปีสำหรับบัณฑิตที่จบจากสถาบันระดับภูมิภาค

 

วีซ่า Temporary Graduate visa เป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมพร้อมสิทธิพิเศษในการทำงานหลังจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่:

• ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ลงทะเบียนพร้อมการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และ

• ต้องเป็นผู้ที่รักษาสถานภาพการอยู่อาศัยในเขตภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในขณะที่ถือวีซ่าชั่วคราวระดับบัณฑิตศึกษาครั้งแรก (Temporary Graduate (subclass 485) visa

วีซ่าชั่วคราวสำหรับบัณฑิตศึกษาครั้งที่สอง ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

คำนิยามของภูมิภาคออสเตรเลียสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะเหมือนกับคำจำกัดความของการย้ายถิ่นที่มีทักษะ – ทั้งหมดของออสเตรเลียยกเว้น ซิดนีย์, เมลเบิร์น, เพิร์ธ, บริสเบนและโกลด์โคสต์

 


 

ทบทวน...การเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบของอิมมิเกรชั่น ในช่วงที่ผ่านมา

 


 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของอิมมิเกรชั่นในปี 2019 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งด้วยกัน ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงลิสต์รายชื่ออาชีพสำหรับผู้มีทักษะ 186,187,189,190, 407; 482; 485; 489 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับครอบครัวที่ได้รับการสปอนเซอร์และการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่ 17 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา

 


 

วีซ่าการสปอนเซอร์พ่อแม่ (Sponsored Parent visa) 5 ปี (ชั่วคราว) วีซ่าสปอนเซอร์พ่อแม่ชั่วคราวที่เป็นการสปอนเซอร์แบบใหม่เพื่อนำพ่อแม่ในต่างประเทศของพลเมืองออสเตรเลียและผู้อยู่อาศัยถาวรได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา

 


 

รวมไปถึงการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าในปี 2019 ก็มีการปรับเปลี่ยนแพงขึ้นอีกด้วย ซึ่งเหล่านี้หลายคนทราบกันดีอยู่แล้ว แต่อีกจำนวนหนึ่งอาจจะเล็ดลอดผ่านสายตาไป เราจะมาทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้กันอีกครั้ง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายคนที่ยังอยู่ในเงื่อนไขที่อาจจะทำให้มีโอกาสในการยื่นขอวีซ่าเหล่านี้ได้

 

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ ไปทบทวนกัน

 


 

การอัปเดตลิสต์อาชีพ

 

มี การเปลี่ยนแปลงลิสต์รายชื่ออาชีพสำหรับผู้มีทักษะ 186,187,189,190, 407; 482; 485; 489 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา

 

ประกาศนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2019 สำหรับการขอวีซ่า 189, 190, 489 ได้มีการเพิ่มอาชีพอีก 36 รายการใน MLTSSL; มี 27 อาชีพถูกลบออกจาก STSOL, มี 18 อาชีพถูกเพิ่มลงใน ROL สำหรับวีซ่า TSS นั้น มี 2 อาชีพที่เพิ่มใน MLTSSL, มี 6 อาชีพถูกย้ายจาก STSOL ไปอยู่ใน MLTSSL และ มี 16 อาชีพถูกย้ายอกจาก STSOL ไปยัง ROL

สำหรับการทดสอบคะแนนวีซ่าสำหรับผู้มีทักษะความเชี่ยวชาญ: โดยการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครบางคนได้รับคะแนนเพิ่มเติมหากมีคู่สมรสที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 


 

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอิมมิเกรชั่นในปี 2019

 

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับครอบครัวที่ได้รับการสปอนเซอร์และการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่ 17 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา

 


 

การเปลี่ยนแปลงใหม่ของวีซ่าประเภทครอบครัวสปอนเซอร์ ซึ่งน่าจะรวมถึงวีซ่าคู่ครอง มีกำหนดเริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งอาจการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้สมัครวีซ่าคู่ครองดังต่อไปนี้: ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นขอเป็นสปอนเซอร์ก่อนและได้รับการอนุมัติจึงจะสามารถยื่นขอการอนุมัติวีซ่าคู่ครอง

 


 

การแก้ไขกฎหมายอิมมิเกรชั่นใหม่นี้ (ความรุนแรงในครอบครัวและมาตรการอื่นๆ) ผ่านร่างรัฐสภา และ GovernorGeneral ได้ประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาว่า กำหนดการที่ 1 ของการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฏหมายอิมมิเกรชั่น (ความรุนแรงในครอบครัวและมาตรการอื่น ๆ ) 2018 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา

 


 

กฎระเบียบใหม่หมายความว่า การสมัครวีซ่าสำหรับการขอเป็นสปอนเซอร์จะต้องยื่นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดและได้รับการอนุมัติก่อนที่จะสามารถยื่นขอวีซ่าคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติได้ ซึ่งกระบวนการ 2 ขั้นตอนใหม่จะชะลอการยื่นใบสมัครคู่ครองชาวต่างชาติและกำหนดให้คู่ครองชาวต่างชาติมีวีซ่าที่มีอายุจนกว่าจะยื่นขอวีซ่าคู่ครองได้ การเปลี่ยนแปลงวีซ่าคู่ครองจะต้องมีการประเมินผู้ให้การสปอนเซอร์ด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครเท่านั้น

 


 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเหล่านี้เป็นการแก้ไขกฎหมายอิมมิเกรชั่นของปี 1958 เพื่อกำหนดกรอบการให้การสปอนเซอร์สำหรับโครงการวีซ่าประเภทที่มีการสนับสนุนโดยครอบครัว: สร้างกรอบการให้การสปอนเซอร์สำหรับโครงการวีซ่าประเภทที่มีการสนับสนุนโดยครอบครัว:

• แยกการประเมินผู้ให้การสปอนเซอร์จากกระบวนการยื่นขอวีซ่าสำหรับวีซ่าประเภทครอบครัวสปอนเซอร์;

• ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับบุคคลในฐานะผู้ให้การสปอนเซอร์ครอบครัวก่อนที่จะมีการยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวข้อง;

• กำหนดข้อผูกพันทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้สปอนเซอร์ครอบครัวและจัดให้มีบทลงโทษหากปฏิบัติตนต่อภาระหน้าที่เหล่านั้นไม่เหมาะสม;

• อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครขอเป็นผู้สปอนเซอร์;

• สามารถยื่นขอปฏิเสธใบสมัครขอเป็นผู้สปอนเซอร์และการยกเลิกหรือจำกัดผู้สปอนเซอร์ครอบครัวในบางกรณี;

• สามารถใช้กฎระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดสำหรับและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรอบการเป็นผู้สปอนเซอร์ และทำการแก้ไขตามลำดับ

 


 

วีซ่าการสปอนเซอร์พ่อแม่ (Sponsored Parent visa) 5 ปี (ชั่วคราว)

 


 

วีซ่า Subclass 870 visa

 

วีซ่าสปอนเซอร์พ่อแม่ชั่วคราวที่เป็นการสปอนเซอร์แบบใหม่เพื่อนำพ่อแม่ในต่างประเทศของพลเมืองออสเตรเลียและผู้อยู่อาศัยถาวรได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงได้กำหนดจำนวนวีซ่าที่ 15,000 รายเป็นประจำทุกปี วีซ่าจะมีอายุ 3 ปีหรือ 5 ปีโดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 ดอลลาร์และ 10,000 ดอลลาร์ตามลำดับ วีซ่าสปอนเซอร์พ่อแม่แบบใหม่จะต่ออายุได้สูงสุด 10 ปี

 


 

คำแนะนำเกี่ยวกับการสปอนเซอร์พ่อแม่แบบใหม่ชั่วคราว 870

 

ผู้สปอนเซอร์สามารถให้การสปอนเซอร์พ่อแม่สองคนในเวลาเดียวกันได้และต้องเป็นผู้ที่มีเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีในครัวเรือนจำนวน 83,454.80 ดอลลาร์และไม่มีหนี้หรือหนี้สาธารณสุขจำนวนมากกับประเทศออสเตรเลีย

 


 

แรงงานต่างชาติที่ได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้าง

 

กระทรวงการต่างประเทศจะเริ่มรวบรวมหมายเลขไฟล์ภาษีสำหรับผู้ถือวีซ่า TSS 457/482 และผู้ที่ได้รับการเสนอตำแหน่งงานและการสปอนเซอร์จากนายจ้าง ข้อมูลผลลัพธ์จะถูกจับคู่กับบันทึกภาษีของ ATO เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือวีซ่าจะไม่ได้รับเงินน้อยกว่าเงินเดือนที่ได้รับการเสนอชื่อนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ Subclass 124, 132, 186, 187, 188, 188, 189, 457, 476, 482 485, 489, 858, 887, 888, 890, 891, 892 และ 893 วีซ่าผู้ประกอบการในเซาท์ออสเตรเลีย (New South Australian Entrepreneur Visa)

 


 

สนับสนุนนวัตกรรมในเซาท์ออสเตรเลีย (SISA)

 

การสนับสนุนนวัตกรรมในเซาท์ออสเตรเลีย (SISA) มีไว้สำหรับผู้ประกอบการในต่างประเทศที่มีแนวโน้ม – ใครก็ตามที่มีแนวคิดหรือแนวคิดเชิงธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือทำงานในธุรกิจเชิงนวัตกรรม เหมาะกับการตลาดและมีการพัฒนาแนวคิดและสร้างธุรกิจในเซาท์ออสเตรเลีย

ผู้ประกอบการจะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลีย (กรมการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุน) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำกิจกรรมชั่วคราว (subclass 408) เพื่อเข้าร่วม SISA จะมีการดำเนินการเป็นเวลาสามปีโดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 และมีกำหนดที่จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการขอวีซ่าจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีการอนุมัติวีซ่า นักเรียนต่างชาติไม่สามารถเข้าร่วม SISA ได้ ในขณะที่ใช้วีซ่า 408 คุณจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น ผู้อยู่อาศัยถาวรหรือพลเมืองออสเตรเลียและบุตรหลานของคุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนประถมและมัธยม ผู้ถือวีซ่า Subclass 485 อาจเข้าร่วม SISA ในสถานการณ์ที่จำกัด ผู้อยู่ในความอุปการะมีสิทธิในการทำงานและเรียนไม่จำกัด

 


 

ข้อกำหนดด้านการเงินสำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

ในปี 2019 หลักฐานของเงินทุนจำเป็นต้องแสดงค่าครองชีพดังต่อไปนี้

• นักเรียนหรือผู้ปกครองหลัก: $ 20,290 (เพิ่มจาก $ 19,830)

• คู่ครองหรือคู่สมรส: $7,100 (เพิ่มจาก $6,940)

• ต่อเด็กแต่ละคน: $3,040 (เพิ่มจาก $2,970)

 


 

การแปลงและแปรรูประบบวีซ่าของออสเตรเลีย

• กระทรวงกำลังจะทำให้ระบบวีซ่าง่ายขึ้น โดนให้เหลือเพียง 9 วีซ่า

• กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดตัวขั้นตอนต่อไปในกระบวนการที่ยาวนานหลายปีเพื่อแปรรูประบบการขอวีซ่าของออสเตรเลีย Skilled Occupation List Australia 2019

 


 

อาชีพที่อยู่ในรายการของปี 2019

กระทรวงดูแลด้านงานและธุรกิจขนาดเล็กมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบองค์ประกอบของรายการอาชีพระยะสั้นที่มีทักษะ (STSOL) รายการทักษะเชิงกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว (MLTSSL) และรายการอาชีพระดับภูมิภาค (ROL) เพื่อระบุอาชีพที่จะได้รับประโยชน์จากการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้สมัครที่มีทักษะเพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการทักษะของเศรษฐกิจออสเตรเลีย

 


 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าในปี 2019

 

กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า (VAC) การเพิ่มค่าธรรมเนียมจะจะมีผลกับการสมัครภายในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 ประเภทวีซ่า

 


 

ค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าครั้งที่สองสำหรับวีซ่าผู้ให้การสปอนเซอร์ (วีซ่า 143) จะยังคงเหมือนเดิม ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว subclass 600 จะเพิ่มขึ้นเป็น 145 สำหรับการสมัครในต่างประเทศและ 355 สำหรับการสมัครในประเทศ

 


 

คะแนนผ่านสำหรับวีซ่าสำหรับผู้ที่มีทักษะคือ 65 แต้มในปี 2019

 

คะแนนจะเพิ่มขึ้นเป็น 65 แต้มสำหรับ subclass สามรายการต่อไปนี้ที่มีการยื่นใบสมัครในปี 2019 เพื่อตอบสนองต่อจดหมายเชิญ

• วีซ่า Skilled-Independent (Permanent) Subclass 189

• วีซ่า Skilled-Nominated (Permanent)  Subclass 190

• วีซ่า Skilled-Regional Sponsored (Provisional) Subclass 489

การทดสอบคะแนนสำหรับวีซ่าสำหรับผู้ที่มีทักษะ (65 คะแนน)

 


 

โปรแกรม Global Talent - โปรแกรมนายจ้างเป็นผู้สปอนเซอร์ (GTES)

 

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2019 รัฐบาลประกาศว่าจะจัดทำโครงการ Global Talent อย่างถาวรเพื่อดึงดูดความสนใจของโลกที่ดีที่สุด ธุรกิจและการเริ่มธุรกิจในออสเตรเลียจะสามารถเข้าถึงความสามารถที่ดีที่สุดจากทั่วโลกด้วยความต่อเนื่องของโครงการ Global Talent – โครงการสำหรับการให้การสปอนเซอร์โดยผู้จ้าง (GTES) เดิมคือโครงการ Global Talent Scheme

รัฐบาลตระหนักดีว่า ในปัจจุบันทั่วโลกมีการแข่งขันอย่างดุเดือดสำหรับการแย่งชิงผู้สมัครที่มีทักษะและความสามารถในด้านเทคโนโลยีชั้นสูงและการดึงดูดผู้คนเหล่านี้ช่วยให้มีการถ่ายโอนทักษะงานให้กับคนงานชาวออสเตรเลียและการเติบโตทางธุรกิจในออสเตรเลีย

โครงการ Global Talent Scheme จะประกอบด้วยสององค์ประกอบ ธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมผลประกอบการประจำปีมากกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐและการเริ่มต้นธุรกิจที่อธิบายไว้ด้านล่างคลาสย่อยของวีซ่าที่ใช้จะเป็นทักษะการขาดแคลนชั่วคราว Subclass 482 และสามารถเลือกยื่นของวีซ่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหลังจากการจ้างงานสามปีในวีซ่านั้น

 


 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียดึงดูดนักศึกษาต่างชาติสำหรับการย้ายถิ่นที่มีทักษะ

รายการโยกย้ายบัณฑิตที่มีทักษะจะมีการนำมาใช้เพื่อดึงดูดความสามารถของผู้คนในระดับโลกที่ดีที่สุดพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านทักษะและประสบการณ์ขั้นสูงและช่วยขยายส่วนแบ่งตลาดการศึกษาระหว่างประเทศของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

 


 

โครงการ Work and Holiday วีซ่า

 

1 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา โครงการ Work and Holiday วีซ่า เพิ่มระยะเวลาเป็นระยะสามปีและเปลี่ยนเป็นโปรแกรมผู้ทำงานตามฤดูกาล

รัฐบาลได้นำตัวเลือกวีซ่าสามปีสำหรับวีซ่า WHM (คลาสย่อย 417 และ 462)

 


 

การลดจำนวนการเข้าเมืองถาวรของออสเตรเลีย

 

ในปัจจุบันมีจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานสูงสุดที่ 190,000 ต่อปี

โปรแกรมการย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียมีการพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามความจำเป็นทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของรัฐบาลในแต่ละวัน โปรแกรมเกี่ยวกับวีซ่ามีการกำหนดเป้าหมายแคบ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 'การตั้งถิ่นฐาน' ซึ่งครอบงำการคิดอันเป็นผลพวงของสงครามโลกครั้งที่สอง โดยได้มีการพัฒนาเป็นโครงการที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในองค์ประกอบชาติพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้ย้ายถิ่นฐานมายังประเทศออสเตรเลียและการเปลี่ยนแปลงความสมดุลระหว่างสายงานสำหรับผู้ที่มีทักษะและครอบครัว

 


 

 

Related Posts