วิธีนับคะแนน PR

สำหรับการพยาบาล

ในออสเตรเลียปี 2020
หากคุณกำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียในปัจจุบันหรือต้องการที่จะทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมาย คุณก็อาจกำลังคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คุณจะได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักในออสเตรเลีย (PR)

 

วิธีนับคะแนน PR

สำหรับการพยาบาล

ในออสเตรเลียปี 2020

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

VISA Update

 


 

หากคุณกำลังศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียในปัจจุบันหรือต้องการที่จะทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมาย คุณก็อาจกำลังคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คุณจะได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักในออสเตรเลีย (PR) การอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยวีซ่าถาวรจะช่วยให้คุณสามารถเดินทางเข้าและออกนอกประเทศออสเตรเลียได้ไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าวีซ่า PR มีระยะเวลาห้าปี เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศและกลับสู่ออสเตรเลียหลังจากวีซ่าถาวรของคุณหมดอายุคุณจะต้องขอ “Resident Return Visa (RRV)” เพื่อต่ออายุวีซ่าถาวรของคุณ เมื่ออยู่ในสถานะ PR คุณสามารถเลือกอาชีพใดก็ได้ที่คุณอยากทำโดยไม่มีข้อบังคับ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับการฝึกปฏิบัติงานรวมถึงการขนส่งสาธารณะหรือการทหาร พลเมืองออสเตรเลียที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถติดตามบทบาทที่อยู่ภายใต้สองฝ่ายนี้

 


 

พยาบาลในประเทศออสเตรเลีย

 

คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการทำงานเป็นพยาบาลในประเทศออสเตรเลียและสามารถยื่นขอเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร PR ใช่หรือไม่ พยาบาลเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ได้เปรียบมากที่สุดเมื่อต้องอพยพไปออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลียเป็นผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองซึ่งเป็นผู้ที่ถือวีซ่าต่อเนื่อง พลเมืองถาวรสามารถพักอาศัยทำงานและอยู่ที่ออสเตรเลียได้โดยไม่มีขอบเขตและได้รับสิทธิและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สำหรับการเป็นพลเมืองออสเตรเลีย หรือเราสามารถพูดได้ว่าผู้อยู่อาศัยถาวรต้องเข้ารับ Medicare ซึ่งเป็นแผนด้านสุขภาพทั่วประเทศของทางการออสเตรเลีย

 


 

คะแนน PR สำหรับการพยาบาลในออสเตรเลีย

 

ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบคะแนนที่มีระเบียบและเป็นวิธีการในการเข้าเมือง ในกรณีที่คุณวางแผนที่จะย้ายไปยังประเทศออสเตรเลียคุณจะต้องคำนวณและวัดปัจจัยและคะแนนการตรวจคนเข้าเมืองของคุณก่อนหน้านี้เพื่อยืนยัน ด้วยความตั้งใจที่จะมีสิทธิ์สมัครเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย 65 คะแนนซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมดในภายหลัง • อายุ • ความเพลิดเพลินกับการทำงาน • ความสามารถ / ทักษะ • วุฒิการศึกษ • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ • องค์ประกอบอื่น

 


 

คะแนน PR ที่สำคัญสำหรับการพยาบาลในออสเตรเลียในปี 2020 ในฐานะพยาบาลที่ย้ายถิ่นฐานไปยังออสเตรเลียจำเป็นต้องมีการประเมินและชั่งน้ำหนักคะแนน PR ของคุณอย่างรอบคอบ

 


 

คุณจะต้องมีอย่างน้อย 65 คะแนน

 

คะแนนอายุ


• 18-24 ปี: 25
• 25-32 ปี: 30
• 33-39 ปี: 25
• 40-44 ปี: 15

 


 

คะแนนภาษาอังกฤษ


• ยอดเยี่ยม: 20 ตะแนน
• คล่องแคล่ว: 10 ตะแนน
• สามารถ: 0 ตะแนน

 


 

การจ้างงานที่มีทักษะ


• อย่างน้อย 8 และสูงสุด 10 ปี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 20
• อย่างน้อย 5 แต่น้อยกว่าแปดปี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 15
• อย่างน้อย 3 แต่น้อยกว่าห้าผี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 10
• อย่างน้อย 1 แต่น้อยกว่าสามปี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 5

 


 

การจ้างงานที่มีฝีมือในต่างประเทศ


• อย่างน้อยแปดและสูงสุด 10 ปี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 15
• อย่างน้อยห้า แต่น้อยกว่าแปดปี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 10
• อย่างน้อยสามปี แต่น้อยกว่าห้าปี (ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา) 5

 


 

การศึกษา


• ปริญญาเอก: 20 points
• ปริญญา: 15 points
• ประกาศนียบัตร 10 points