อาชีพสายวิศวะฯแจ๊คพ๊อต

ถูกเพิ่มในลิสต์ที่ยื่นขอพีอาร์ได้เป็นประจำของทุกปีที่ทางอิมมิเกรชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และในช่วงอื่นๆของปีก็อาจจะมีการประกาศกฏใหม่หรือข้อมูลใหม่ออกมาเป็นระยะๆ สำหรับการประกาศเพิ่งจะมีขึ้นไม่นานและงวดนี้หวยไปออกที่เรื่องอาชีพในบัญชีที่อยู่ในลิสต์ที่จะสามารถยื่นขอพีอาร์ได้เพิ่มเติมจากลิสต์เดิมเข้าไปอีก 10 อาชีพด้วยกันผ่านวีซ่าซับคลาส 190

 

อาชีพสายวิศวะฯแจ๊คพ๊อต

ถูกเพิ่มในลิสต์ที่ยื่นขอพีอาร์ได้

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Cover Story

 


 

เป็นประจำของทุกปีที่ทางอิมมิเกรชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และในช่วงอื่นๆของปีก็อาจจะมีการประกาศกฏใหม่หรือข้อมูลใหม่ออกมาเป็นระยะๆ สำหรับการประกาศเพิ่งจะมีขึ้นไม่นานและงวดนี้หวยไปออกที่เรื่องอาชีพในบัญชีที่อยู่ในลิสต์ที่จะสามารถยื่นขอพีอาร์ได้เพิ่มเติมจากลิสต์เดิมเข้าไปอีก 10 อาชีพด้วยกันผ่านวีซ่าซับคลาส 190

 


 

นับข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากที่จะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของออสเตรเลีย โดยทั้ง 10 อาชีพนั้นอยู่ในสายงานวิศวกรรม จากเดิมอาชีพส่วนใหญ่มาจากสาขาด้านการแพทย์และไอทีมากกว่า ถือได้ว่าเป็นวีซ่าที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีทักษะด้านวิศวกรรมมากกว่าเอาทักษะของตัวเองที่มีไปสมัครเพื่อขอวีซ่าชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขต้องไปทำงานในส่วนภูมิภาค

 


 

สำหรับอาชีพในลิสต์รายชื่อที่เพิ่มเติมเข้ามา 10 อาชีพนั้น ประกอบไปด้วย

 


 

รหัสอาชีพ/ชื่ออาชีพ


233211 Civil Engineer
233212 Geotechnical Engineer
233214 Structural Engineer
233215 Transport Engineer
233511 Industrial Engineer
233512 Mechanical Engineer
233513 Production or Plant Engineer
312211 Civil Engineering Draftsperson
312212 Civil Engineering Technician
312999 Building and Engineering Technicians

 


 

สำหรับรายชื่อสายอาชีพทั้งหมดที่อยู่ใน Skilled Occupation List ของนิวเซาท์เวลส์ นั้นประกอบไปด้วย

 


 

รหัสอาชีพ/ชื่ออาชีพ


133211 - Engineering Manager
134211 - Medical Administrator
134212 - Nursing Clinical Director
134214 - Welfare Centre Manager
233211 - Civil Engineer
233212 - Geotechnical Engineer
233214 - Structural Engineer
233215 - Transport Engineer
233511 - Industrial Engineer
233512 - Mechanical Engineer
233513 - Production or Plant Engineer
233911 - Aeronautical Engineer
233913 - Biomedical Engineer
233916 - Naval Architect
233999 - Engineering Professionals nec
254411 - Nurse Practitioner
254412 - Registered Nurse (Aged Care)
254413 - Registered Nurse (Child and Family Health)
254414 - Registered Nurse (Community Health)
254415 - Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
254417 - Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
254418 - Registered Nurse (Medical)
254421 - Registered Nurse (Medical Practice)
254422 - Registered Nurse (Mental Health)
254423 - Registered Nurse (Perioperative)
254424 - Registered Nurse (Surgical)
254425 - Registered Nurse (Paediatric)
254499 - Registered Nurses nec
261111 - ICT business Analyst
261112 - Systems Analyst
261311 - Analyst Programmer
261312 - Developer Programmer
261313 - Software Engineer
262112 - ICT Security Specialist
263111 - Computer Network and Systems Engineer
312211 - Civil Engineering Draftsperson
312212 - Civil Engineering Technician
312311 - Electrical Engineering Draftsperson
312312 - Electrical Engineering Technician
312999 - Building and Engineering Technicians nec  

 


 

การสมัครขอวีซ่าถาวรต่างๆในออสเตรเลียนั้นยากขึ้นทุกปี การที่มีลิสต์รายชื่อสายอาชีพวิศวกรรมเพิ่มขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นทางเลือกเล็กๆ อีกทางหนึงสำหรับคนที่มีทักษะด้านนี้