10 สิงหาคม วันสำคัญของออสเตรเลีย

ให้ความร่วมมือสำรวจสำมะโนประชากร

เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของทุกคนที่นี่การสำรวจสำมะโนประชากรคืออะไร?

สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียจะทำการสำรวจสำมะโนประชากร (The Census) ทุกห้าปี โดยการนับจำนวนครัวเรือนและประชากรทุกคนในประเทศออสเตรเลีย การสำรวจจะมีการสอบถามคำถาม

 

10 สิงหาคม วันสำคัญของออสเตรเลีย

ให้ความร่วมมือสำรวจสำมะโนประชากร

เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของทุกคนที่นี่

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Cover Story

 


 

การสำรวจสำมะโนประชากรคืออะไร?

 


 

สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียจะทำการสำรวจสำมะโนประชากร (The Census) ทุกห้าปี โดยการนับจำนวนครัวเรือนและประชากรทุกคนในประเทศออสเตรเลีย การสำรวจจะมีการสอบถามคำถามเช่น อายุของท่าน ประเทศกำเนิด ศาสนา บรรพบุรุษ ภาษาที่ใช้ที่บ้าน การงาน และการศึกษา โดยการสำรวจนั้นจะนับรวมทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนของท่านในวันที่ 10 สิงหาคม 2021 ซึ่งจะนับรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือนชั่วคราวกับทารกทุกคนด้วย

 


 

 


 

ทำไมต้องทำแบบสำรวจสำมะโนประชากรด้วย?

 


 

ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของพวกเราในปัจจุบันและในอนาคต

 


 

ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรจะช่วยให้รัฐบาลออสเตรเลีย หน่วยงานภาคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรจากทั่วประเทศสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ นอกจากนี้การสำรวจสำมะโนประชากรยังจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มชุมชนในแง่ของการวางแผนการให้บริการท้องถิ่นสำหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชนอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น • ห้องสมุดใช้ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อความเข้าใจในภาษาต่างๆที่ใช้พูดในชุมชนท้องถิ่น และนำผลที่ได้ไปใช้เพิ่มหรือลดคลังหนังสือภาษาต่างประเทศสำหรับผู้อ่านที่หลากหลาย • ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากรในการจัดเก็บสต็อกสินค้าสำหรับลูกค้า รวมถึงการสต็อกสินค้าประเภทอาหารนำเข้าจากต่างประเทศด้วย • สื่อกระจายภาพและเสียงใช้ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรในการคัดเลือกภาษาที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับการบริการวิทยุกระจายเสียงและสื่อสำหรับผู้ฟังของพวกเขา

 


 

 


 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างปลอดภัย

 


 

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และจะไม่ถูกนำไปแชร์กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆหรือบุคคลใดทั้งสิ้น ผู้อื่นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้จากการให้ข้อมูลสำรวจสำมะโนประชากรของตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัว

 


 

วิธีและกำหนดการยื่นแบบสำรวจสำมะโนประชากร

 


 

ท่านสามารถกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากรผ่านทางออนไลน์ ในแบบฟอร์มกระดาษ หรือขอรับความช่วยเหลือจากเราได้ โดยท่านสามารถเริ่มกรอกข้อมูลได้ทันทีที่ทราบขั้นตอนและทราบจำนวนสมาชิกที่อยู่บ้านท่านในคืนวันสำรวจ

 


 

ครัวเรือนส่วนใหญ่จะได้รับจดหมายที่ระบุขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรแบบออนไลน์ โดยในจดหมายจะระบุหมายเลขสำรวจเฉพาะของท่าน (Census number) พร้อมแจ้งรหัสชั่วคราวให้ท่านทราบ ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ census.abs.gov.au เมื่อได้รับจดหมายแจ้งขั้นตอนในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2021 แต่หากท่านประสงค์จะยื่นเป็นแบบฟอร์มกระดาษ ท่านสามารถติดต่อหน่วยบริการโทรศัพท์อัตโนมัติในการขอแบบฟอร์มกระดาษได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 1800 130 250 กรณีนี้ท่านต้องเตรียมหมายเลขสำรวจ 16 หลักที่มีระบุอยู่ในจดหมายสำรวจสำมะโนประชากรของท่านไว้ให้พร้อม

บางครัวเรือนอาจได้รับแบบฟอร์มกระดาษ กรณีนี้รวมถึงนักเรียนต่างชาติและผู้มาเยี่ยมเยือนชั่วคราวที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่น โรงแรม แคมป์ หรือหอพักนักเรียน เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มกระดาษเสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มดังกล่าวคืนให้เราผ่านซองจดหมายจ่ายล่วงหน้าที่แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มกระดาษ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะยื่นแบบออนไลน์แทน ท่านสามารถศึกษาข้อมูลขั้นตอนที่มีระบุอยู่ในแบบฟอร์มแล้วได้เช่นกัน

 


 

 


 

แบบฟอร์มสำรวจสำมะโนประชากรมีเพียงภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น ท่านสามารถขอความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มได้จากสมาชิกในครอบครัวหรือจากเพื่อนของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าสำรวจสำมะโนประชากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน

 


 

ใครต้องทำแบบสำรวจสำมะโนประชากรบ้าง?

 


 

การยื่นแบบสำรวจสำมะโนประชากรเป็นภาคบังคับ* กล่าวคือประชากรทุกคนในประเทศออสเตรเลีย ยกเว้นนักการทูตและครอบครัว จะต้องยื่นแบบสำรวจสำมะโนประชากรไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในคืนวันสำรวจ ซึ่งรวมถึงผู้ถือวีซ่าประเภทต่างๆ นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนชาวต่างชาติ อย่างเช่น นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียเป็นต้น

 


 

 


 

*อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2021 ได้ที่ census.abs.gov.au/privacy

 


 

ขอความช่วยเหลือได้จากที่ไหน?

 


 

ช่องทางการให้ความช่วยเหลือในการกรอกแบบสำรวจสำมะโนประชากร • ขอความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวใกล้คุณได้ที่ census.abs.gov.au/findus • โทร 1800 512 441  เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ • • สำหรับข้อมูลที่เป็นภาษาของท่านเอง ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานแปลและล่าม (TIS National) ได้ที่เบอร์ 131 450