เปิดตัวกงสุลใหญ่ฯคนใหม่

"หัทยา คูสกุล"

กงสุลใหญ่ผู้หญิงคนแรกของซิดนีย์หลังจากนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ มาตั้งแต่ปี 2561 ได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศปากีสถานเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดนี้สำนักข่าวใหญ่ที่เมืองไทยอย่าง เดลินิวส์ และ ไทยรัฐ ก็ได้รายงานตรงกันว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น กงสุลใหญ่ฯ คนถัดไปนั้นคือ นางหัทยา คูสกุล ซึ่งนับได้ว่าเป็นกงสุลใหญ่หญิงคนแรกของซิดนีย์ โดยคาดว่าจะมารับหน้าที่นี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

เปิดตัวกงสุลใหญ่ฯคนใหม่

"หัทยา คูสกุล"

กงสุลใหญ่ผู้หญิงคนแรกของซิดนีย์

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Cover Story

 


 

หลังจากนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ ที่ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ มาตั้งแต่ปี 2561 ได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศปากีสถานเมื่อไม่นานมานี้ ล่าสุดนี้สำนักข่าวใหญ่ที่เมืองไทยอย่าง เดลินิวส์ และ ไทยรัฐ ก็ได้รายงานตรงกันว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น กงสุลใหญ่ฯ คนถัดไปนั้นคือ นางหัทยา คูสกุล ซึ่งนับได้ว่าเป็นกงสุลใหญ่หญิงคนแรกของซิดนีย์ โดยคาดว่าจะมารับหน้าที่นี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 


 

 


 

สำหรับนางหัทยา คูสกุล ก่อนหน้าที่จะเดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ คนล่าสุดนี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง โดยเข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในปี 2537 ที่กรมสารนิเทศ จากนั้นย้ายไปปฏิบัติราชการที่กรมเอเชียตะวันออก ก่อนออกประจำการในตำแหน่งเลขานุการเอกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงฯ ที่สำนักบริหารการคลังและสำนักนโยบายและแผน

 


 

และการเดินทางออกนอกประเทศอีกครั้งในช่วงนั้นคือออกประจำการในตำแหน่งรองกงสุลใหญ่ ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ก่อนกลับมาดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมอาเซียน ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่ซิดนีย์

 


 

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา International Policy Studies จาก Monterey Institute of International Studies แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 


 

ด้านครอบครัว สมรสกับนายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตประจำราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สปป. ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีบุตรธิดา 2 คน บุตรสาวรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ และบุตรชายศึกษาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 


 

ที่ตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ Royal Thai Consulate-General, Sydney, Australia Level 8, 131 Macquarie Street, Sydney NSW 2000 ติดต่อ โทรศัพท์ (02) 9241 2542 Official LINE ID: @thaiconsulatesyd