คนในออสฯอยากออก

คนนอกออสฯอยากเข้า

"ต้องทำยังไง"ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศพอสมควร หลังจากที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา ทางรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มเปิดประเทศให้ ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR)  สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตออกนอกประเทศออสเตรเลีย (travel exemption) หากว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบโดสแล้ว

 

คนในออสฯอยากออก

คนนอกออสฯอยากเข้า

"ต้องทำยังไง"

 

อ่านข้อมูลทั้งฉบับได้ที่นี่

 

Cover Story

 


 

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายในเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศพอสมควร หลังจากที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา ทางรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มเปิดประเทศให้ ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR)  สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตออกนอกประเทศออสเตรเลีย (travel exemption) หากว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบโดสแล้ว

 


 

 


 

"คนในประเทศอยากออก"

 


 

อยากกลับไปเที่ยวหรือเยี่ยมญาติพี่น้องที่เมืองไทย จะต้องทำยังไงดี หรืออยากจะไปเที่ยวประเทศต่างๆ อย่างเช่น สิงคโปร์ที่กำลังจะเปิดประเทศให้คนออสเตรเลียได้เดินทางเข้าไปโดยไม่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการของโรคโควิด-19 แต่อย่างใด ต้องทำยังไงดี

 


 

คำถามต่างๆเหล่านี้เริ่มได้ยินถี่ขึ้นทุกวัน แม้ว่าจะมีการรายงานข่าวจากสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ได้ยินคำว่า "เปิดประเทศ" ก็พุ่งไปจองตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปต่างประเทศหรือกลับประเทศไทยทันที โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดหรือเงื่อนไขให้ชัดเจน จนหลายคนประสบปัญหาเมื่อเดินทางไปถึงสนามบินและพร้อมจะบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทาง เนื่องจากยังขาดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือยังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ครบโดสตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด จนตกเครื่องบินเป็นจำนวนมาก

 


 

สำหรับผู้ที่รับวัคซีนครบโดสแล้ว และถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR)  สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตออกนอกประเทศออสเตรเลีย (travel exemption) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบสองโดสตามที่กำหนด ผู้ที่จะเดินทางยังคงต้องขอยื่นขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียอยู่ตามเดิม สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอจะต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของทางการออสเตรเลีย โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ covid19.homeaffairs.gov.au/leaving-australia

 


 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำอินโฟกราฟิกไว้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สำหรับคนไทยที่ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (PR) ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทยในช่วงเวลานี้ อธิบายเป็นลำดับขี้นตอนทั้งสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส

 


 

(ที่มา-รายละเอียด สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์)

 


 

 


 

หลักเกณฑ์/เอกสารประกอบการสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทย

 


 

- เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่พำนักอยู่ในออสเตรเลียมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน

 

- มีหลักฐานการได้รับวัคซีน (International COVID-19 vaccination certificates, ICVC) ครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนออกเดินทางจากออสเตรเลีย และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือ WHO เท่านั้น  

 

* หากชื่อ-สกุล บนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนไม่ตรงกับในหนังสือเดินทางไทยให้นำเอกสารเพิ่มเติมมาเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลเดียวกัน    

 

- มีหลักฐานการชำระค่าที่พักกักตัว (Alternative Quarantine: AQ) หรือ SHA+ ระยะเวลา 1 คืน เพื่อรอผลตรวจโควิด โดยรับผิดชอบจ่ายค่ากักตัว ค่าตรวจโควิด 1 ครั้ง และค่าอาหารเอง

 


 

 


 

สามารถเลือกจองและชำระเงินที่พักกักตัวได้ที่

1) จองกับโรงแรมโดยตรง ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ https://bit.ly/3556nel      
2) https://asqthailand.com/    
 3) https://asq.locanation.com/      
4) https://asq.ascendtravel.com/      
5) https://www.agoda.com/quarantineth

 


 

สำหรับผู้ประสงค์เข้าพักตามโปรแกรม Sandbox สามารถเลือกจองและดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ entrythailand.go.th หรือ shathailand.com

 


 

*กรณีที่พำนักอยู่ในออสเตรเลียน้อยกว่า 21 วันหรือได้รับวัคซีนครบไม่ถึง 14 วัน ต้องกักตัวที่โรงแรมเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และแสดงหลักฐานการชำระค่าที่พักโรงแรมกักตัว    

 

- มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กรณีชาวต่างชาติ) คลิกอ่านรายละเอียดในลิงค์

 

- ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง

 

- มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางออกจากออสเตรเลีย

 

*กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ และเดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง ให้เข้ารับการกักตัวกำหนดเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับผู้ปกครอง

 

*สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้าแล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางได้ โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะพิจารณาเอกสารวัคซีน และลดหย่อนระยะเวลากักตัวให้แก่ผู้เดินทางตามมาตรการสาธารณสุข

 


 

 


 

หลักเกณฑ์/เอกสารประกอบการสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทย

 


 

- มีหลักฐานการชำระค่าที่พักกักตัว (Alternative Quarantine: AQ) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายเอง

 

สามารถเลือกจองและชำระเงินที่พักกักตัวได้ที่

 

     

1) จองกับโรงแรมโดยตรง ดูรายชื่อโรงแรมได้ที่ https://bit.ly/3556nel

 

     2) https://asqthailand.com/

 

     3) https://asq.locanation.com/

 

     4) https://asq.ascendtravel.com/

 

     5) https://www.agoda.com/quarantineth

 


 

- มีกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในไทย ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กรณีชาวต่างชาติ) คลิกอ่านรายละเอียดในลิงค์

 

- ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ที่เว็บไซต์ tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง

 

- มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ซึ่งออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากออสเตรเลีย

 

*กรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ และเดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง ให้เข้ารับการกักตัวกำหนดเป็นระยะเวลาเช่นเดียวกันกับผู้ปกครอง

 

*สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้าแล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางได้ โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะพิจารณาเอกสารวัคซีน และลดหย่อนระยะเวลากักตัวให้แก่ผู้เดินทางตามมาตรการสาธารณสุข

 

สำหรับประกาศอย่างเป็นทางการสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://image.mfa.go.th/mfa/0/mEsUwBHzx5/Update1Nov.pdf

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทย ไปที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์โดยตรงที่อีเมล thaisydney@thaiconsulatesydney.org โปรดระบุชื่อ-นามสกุลและเลขหนังสือเดินทาง

 


 

"คนนอกประเทศอยากเข้า"

 


 

อีกด้านหนึ่งก็เริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองหรือผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักถาวรในออสเตรเลียตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 แต่เป็นสมาชิกครอบครัวทางตรง (immediate family) รวมถึงคู่สมรส คู่ครองโดยพฤตินัย บุตร หรือพ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กที่อยู่ในอุปการะ  ของพลเมืองออสเตรเลียและผู้อยู่อาศัยถาวรนั้น จะเป็นคนนอกกลุ่มแรกๆ ที่จะได้รับอนุญาตให้ยื่นขอยกเว้นการเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียได้

 


 

โดยคนกลุ่มแรกนี้ที่จะได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้ามาในออสเตรเลีย สามารถยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยว ซับคลาส 600 (Visitor Visa Subclass 600) ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ ส่วนงานยื่นขอยกเว้นการเดินทางออนไลน์ หรือ Department of Home Affairs Travel Exemption Portal ได้ที่ https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au/tep

 


 

แต่การยื่นขอครั้งนี้ไม่ได้หมายความ Immediate family จะสามารถเดินทางได้แบบปุ๊ปปั๊ปทันที ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ข้อจำกัดหรือข้อผ่อนปรนของแต่ละรัฐและมณฑลด้วย รวมทั้งข้อกำหนดในการกักตัวที่แต่ละรัฐและมณฑลมี แต่ก็ถือว่าความเป็นไปได้ที่จะได้เดินทางเข้ามาพบลูกๆหลานๆ ของ Immediate family จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอน

 


 

 


 

ขอใบรับรองการฉีดวัคซีนแบบดิจิทัลได้อย่างไร

 


 

คุณสามารถขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบดิจิทัล หรือประวัติการฉีดวัคซีนจากสำนักทะเบียนการฉีดวัคซีนออสเตรเลีย (Australian Immunisation Register หรือ AIR) ผ่านระบบ Medicare โดยเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้ของ myGov ที่ https://my.gov.au/ หลังจากที่คุณได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบทั้งสองโดสแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการไปยังสถานที่บางแห่งหรือร้านค้าบริการต่างๆ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย

 


 

นอกจากนี้ยังสามารถขอใบรับรองผ่านทางแอปพลิเคชัน Express Plus Medicare ได้แต่ยังต้องลงชื่อเข้าใช้แอปฯ ด้วยบัญชีของ myGov เสียก่อน แต่หากว่าไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน จะขอใบรับรองการฉีดวัคซีน เป็นเอกสารแบบกระดาษได้เช่นกัน โทรไปที่สำนักทะเบียนการฉีดวัคซีนออสเตรเลีย (AIR) เพื่อขอสำเนารายงานประวัติการฉีดวัคซีนทางไปรษณีย์ ที่โทรศัพท์ 1800 653 809 อาจใช้เวลาสูงสุด 14 วัน

 


 

ผู้ถือพาสปอร์ตออสเตรเลีย และผู้ถือวีซ่าออสเตรเลีย ที่ได้รับการบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในทะเบียนการฉีดวัคซีนของออสเตรเลีย (AIR) สามารถยื่นขอใบรับรองการฉีดวัคซีนสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศผ่านระบบเมดิแคร์ ผ่านช่องทาง myGov หรือทางแอปพลิเคชัน Express Plus Medicare